2012.11.18 Cycling Life / 妙峰山(~150km)

  &#16 […]

2012.10.14 Cycling Life / 十三陵水库(~123km)

  &#16 […]

2012.08.25 Cycling Life / 中国美术学院· 象山(~40km)

  &#16 […]

2012.08.12 Cycling Life / 甘岭水库(~70km)

  &#16 […]

2012.08.11 Cycling Life / 龙门古镇(~150km)

  &#16 […]

2012.06.09-06.10 Cycling Life / 莫干山(~150km)

  &#16 […]

2012.06.02 Cycling Life / 黄公望「村」(>70km)

  &#16 […]