25 Days,1848KM|2012 单车走 #滇-藏 # 丽江-拉萨(2 周年纪念· 脱水版):Rail Away

Rail Away [杭州-昆明 […]

25 Days,1848KM|2012 单车走 #滇-藏 # 丽江-拉萨(2 周年纪念· 脱水版):in Hangzhou

6 月初才开始购置装备,同时办理 […]

25 Days,1848KM|2012 单车走 #滇-藏 # 丽江-拉萨(2 周年纪念· 脱水版)

序:   & […]

2013.10.19-10.20 Cycling Life / 百里山水画廊(>280km)

风吹叶落,夏去秋来,转眼到了金秋 […]

2013.09.21 Cycling Life / 潭柘寺(~140km)

  &#16 […]

2013.04.30-05.01 Cycling Life / 黄花城水长城(~149km)

  &#16 […]

2013.03.17 Cycling Life / 慕田峪长城(~157km)

  &#16 […]